Parcul National Cheile Nerei – Beusnita

parcul national Cheile Nerei
Cascada Beusnita
Foto Asociatia Speologica Exploratorii - Suru Mihai

Aşezare geograficã

Este situat în sud-vestul ţării în judeţul Caraş-Severin acoperind întreaga zonă sudică a Munţilor Aninei şi o parte din zona nordică a Munţilor Locvei.
Coordonatele geografice în zona centrală sunt 440 45’ latitudine nordică şi 230 53’ latitudine estică.
Suprafaţa totala a parcului este 36758,00 ha.
Scopul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa este protejarea mediului carstic a ecosistemelor şi valorilor cultural-istorice pentru generaţiile viitoare, ştiinţă, educaţie, ecoturism.

Zonarea internã

Nr. Denumirea Suprafata(ha) Categoria(IUCN)
1 ZCS Cheile Nerei 4.069,40 I
2 ZCS Ciclova-Ilidia 1.939,30 I
3 ZCS Cheile susara 247,80 I
4 ZCS Ducin 284,90 I
5 ZCS Bigãr 270,90 I
6 RN Lisovacea 33,00 IV


Morfologie

Munţii Aninei, în zona parcului, au principalele vârfuri pe aliniamentele Dealu Simionului, Custura Cetăţii (658,9 m), Grohanul Mare (1044,1 m), Vârful Leordiş (1159,7 m), Vârful Pleşiva (1143,7 m); Vârful Eşălnata (915,4 m), Cârşia Mare (1097,4 m), Dealu Cornetu Mare (821,6 m). Altitudinea coboară în Valea Nerei până la 150 m, fiind o diferenţă de nivel totală de 1000 m. Regiunea este caracterizată de platouri calcaroase ridicate de unde pornesc pantele accentuate ale unor văi ce străpung adânc pachetul de roci carbonatice: Cheile Minişului, Cheile Nerei, Valea Beului, Valea Ciclovei, Valea Oraviţei, Valea Cremeniţa. Platourile calcaroase înalte (Poiana Roşchii, Poiana Lişovacea, Poiana Odobaşniţa) au majoritatea formelor endo şi exocarstice, unele dezvoltate la contactul cu gresia de Golumbu: izvoare, ponoare, peşteri, avene, pereţi calcaroşi, chei. Platouri cu lapiezuri şi doline sunt în Poiana Florii, Dealu Lişvaru, Păuleasca, Poienile Femeia Moartă, Cornetu Mare; cu domele din Valea Rea; cu mari depuneri de travertin în care s-au dezvoltat cascade, Izbucuri (Bigăr, Lapuşnic, Moceriş, Dugin, Tisia, Beuşniţa, Vicinic, Simion). Munţii Locvei: zona inclusă în parc este în întregime carstică, caracterizată de platouri cu doline, lapiezuri şi avene (Cărbunari, Stăncilova, La Poieni), străpunse de văile: Şuşara, Cremeniţa, Ogaşu Porcului, Ulmu Mic, Ulmu Mare.

Climã

Din punct de vedere climatic, se situează în provincia de climă continental -moderată cu influenţe submediteraneene.
Temperatura medie minimă variază între -1°C şi -5°C iar temperatura medie maximă între 15°C şi 20°C. Temperatura minimă şi maximă absolută variază funcţie de altitudine între -27°C şi 39°C. Cantitatea de precipitaţii este de 700 - 1100 mm/mp/an. Vânturile predomină din sectorul sudic şi nord vestic, cu viteze ce pot depăşi 5m/s în zona înaltă. Numărul mediu al zilelor cu cer senin este de circa 60 iar al zilelor cu cer acoperit este de circa 120. Numărul mediu al zilelor cu zăpadă este de 75-100 iar al zilelor cu ceaţă este de 50.

Aşezãrile umane

în perimetrul parcului se află doar localitatea Stăncilova. Densitatea populaţiei în general este de 10 locuitori / km2, în anumite zone (Poiana Lişovacea, Poiana Cuceş, Poiana Roşchii, Poiana Odobaşniţa) sunt concentrări de sălaşe, în majoritate locuite doar primăvara - toamna, în imediata apropiere a parcului sunt localităţile: Anina, Bozovici, Lăpuşnicu Mare, Moceriş, Şopot, Cărbunari, Şasea Română, Şasea Montană, Potoc, Socolari, Ilidia, Ciclova Română, Ciclova Montană, Oraviţa.

Resurse cultural - istorice

în perimetru au fost identificate 6 situri de suprafaţă şi 30 situri în zona limitrofă parcului. Dintre acestea remarcăm Cetatea Socolari, Mănăstirea Călugăra, construcţia romană din V. Boiştea, tunelele de la Şasea, Teatrul Vechi Oraviţa.
Siturile subterane sunt situate în 24 de peşteri din Cheile Nerei şi reprezintă urme de locuire umană (fragmente ceramice, vetre de foc din neolitic până în prezent. Dar cel mai important sit este situat într-o peşteră din Cheile Minişului unde au fost identificate resturi scheletice umane care conform datărilor sunt cele mai vechi din Europa.
Un caracter aparte este dat şi de numeroasele terasamente şi tunele CFF construite de Uzinele şi Domeniile de Fier Reşiţa acum peste 100 ani în zone sălbatice şi accidentate până la 900 m altitudine. Activităţile tradiţionale sunt desfăşurate încă, în zonele ne împădurite şi constau în creşterea animalelor, cosit, agricultură, în câteva localităţi din zona limitrofă parcului pot fi întâlniţi oameni îmbrăcaţi în îmbrăcămintea tradiţională, specifică zonei.

Trasee turistice / drumeţie (în curs de marcare)

 • 1. Traseul Cheile Nerei marcaj bandă roşie - timp de mers 9 ore. Şopotu Nou-Cheile Nerei (Driştie-Poiana Meliugului-Lacu Dracului-lzvorul lordanului-Cantonul Damian-Poiana Lindinii-Conf. cu Valea Beului) - Şasea Română. Lungime 22,7km, diferenţă de nivel totală 45m. Obiective: Poiana Driştie, peretele calcaros Cârşa Lungă, Avenul Cutezătorilor, Peştera lui Milos, Poiana Meliugului, Lacul Dracului, Cascadele seci de pe Ogaşul Porcului, Abruptul Pânza Albinii, Cascadele seci de pe Ogaşul Ulmu Mic, Izvorul Iordanului, Poiana Alunilor, Peştera Voinii Cascadele de pe Valea Ulmu Mare, Peştera Boilor, Peştera lui Vât, Peştera de la Farna, "Peşterile La Găuri", Cârşa La închinăciune, Cascadele de pe Valea Rea, Cârşa Şoimului, Peştera Porcarului, Peştera Dubova, Cascadele de pe Valea Porcarului, Pereţii calcaroşi Turnu Mare al Begului şi Turnu Mic al Begului, Peştera Rolului, Peretele Calcaros Cârşa Băltan, peretele calcaros Cracu Maicăi, peretele calcaros Cârşa Caraula.
 • 2. Traseul Valea Minişului-Valea Beiului marcaj bandă galbenă - timp de mers 8 ore. Cheile Minişului (confluenţa Cu Valea Steierdorf) –Valea Miniş-Peştera Plopa-Canton Crivina-Poiana Gura Răcăjdianului-Valea Răcăjdianu-Valea Beiu Sec-Cantonul Beiu Sec - Lacu Ochiu Beu – Valea Beiului - Cabana Valea Beiului - Podul Beiului - Cheile Nerei în traseu Şopotu Nou - Şasea Română (marcaj bandă roşie). Lungime 21 km, diferenţă de nivel totală 545m.
  Obiective: Cheile Văii Minişului, Izvorul Irma, Peştera Plopa, Peştera Ponor Uscat, Poiana lui Marcu, Doline, Poiana Gura Răcăjdianului, Valea Răcăjdiana, Izvorul Seleştiuţa, peretele calcaros Tâlva Ursoaia, Lacul Ochiu Beului, Cascadele Beuşniţa, peretele calcaros Dealul Despedea.
 • 3. Traseul Reşiţa - Dunăre (sector Lacul Gura Golumbului - Cărbunari) marcaj bandă albastră - timp de mers 15 ore. Lacul Gura Golumbului - Cabana Cerbu-Valea Golumbu-Poiana Liciovacea-Cantonul Liciovacea - Poiana Scocu-Valea Scocului-Poiana Roşchii-Cabana Samaritenilor-Valea Ducin-Cantonul Ştiubei-Poiana Ştefăroane-lzvorul Tisiei-Dealul Coacăza- Poiana Alunilor-Ogaşul Alunilor-Poiana Albinii-Râul Nera-Poiana Meliugului (legătură cu traseul Şopotu Nou-Sasca Română, marcaj bandă roşie)- Culmea Lacului-Poiana Poloamele Mici-Poiana Logor - DJ571B - Cărbunari. Lungime 35,4km, diferenţă de nivel totală 780m.
  Obiective: Lacul Gura Golumbului, Canionul Văii Golumbului, Avenul Domnesc, Avenul Bradului, Poiana Liciovacea, Avenul cu Sifon, doline, ponoare, Cheile Scocului, peretele calcaros Brăcia, Vf. Radoşca (1013, m), terasament de cale ferată forestieră (vechime 100 ani), mori de apă părăsite, Poiana Roşchii, Peştera Zgârieturi, Avenul Explorator, Peştera din Pădurea Pleşiva, Avenul Râurile Suspendate, pădure de brad, izvor carsatic, Avenul Ştiubei, Avenul lui loji, Poiana Ştefăroane, Izvorul Tisiei, Peştera Tisiei, Poiana Alunilor, Poiana Meliugului, Lacul Dracului, Avenul Speranţei, Poiana Poloamele Mici, Poiana Logor, Izvorul Boiştii.
 • 4. Traseul Socolari - Moceriş marcaj cruce roşie - timp de mers 12 ore. Socolari-DI. Cetăţii-Lacul Ochiul Beului (intersectează traseul Cheile Minişului-Podul Beiului, marcaj bandă galbenă)-Cascada Beuşniţa-Valea seacă-Şaua Pleşiva Mică-Valea Ducinu Rău-Poiana Roşchii-Cabana Samaritenilor (intersectează traseu Cheile Minişului-Cărbunari (marcaj bandă albastră))-Poiana Lupului-Poiana Peşterii-Ogaşu Mare-lzbucul Moceriş-Moceriş. Lungime 24,1 km, diferenţă de nivel totală 660m.
  Obiective: Cetatea medievală, punct de belvedere, Lacul Ochiul Beului, Cascadele Beuşniţei, Valea Beuşniţa, vale de grohotiş, arbori cu vârsta de peste 100 ani, perete calcaros Corneţu înalt, Valea Ducinu Rău, Avenul din Pădure, ponoare, Peştera Fânului, Peştera cu Gheaţă, lapiezuri, Avenul Râurile Suspendate, Poiana Roşchii, puncte de belvedere, stâne, Peştera de la Vălee, pereţi calcaroşi de lOOm, Izbucul Moceriş, cascade -15m, depozite de travertine, belvedere.
 • 5. Traseul Şuşara, marcaj cruce albastră - timp de mers 2 ore. Din traseul Şopotu Nou-Sasca Română (marcaj bandă roşie). Şasea Montană - Valea Şuşara-Cabana Şuşara-Cascada Şuşara-Poiana La Lac – Cărbunari ( întâlnire cu traseul bandă albastră). Lungime 4,3km, diferenţă de nivel totală 330m.
  Obiective: Valea Şuşara, Peştera cu Apă din Valea Şuşara, Cascada Şuşara, Poiana La Lac, Izvorul La Lac.


Habitate şi specii

Principalele habitate în parc sunt habitatele de pădure, habitatele de păşuni şi fâneţe, habitatele cavernicole şi habitatele acvatice. Habitatele protejate şi strict protejate:
 • • 12 habitate de pajişti şi tufărişuri
 • • 23 izvoare petrifiante cu depunere de travertin
 • • 111 habitate de stâncării şi peşteri (total 472 cavităţi)
 • • habitate de pădure (răşinoase 4%, fag 38%, qvercinee 18%, carpen 13%, salcâm 5%, div. tari 12%, tei 8%, div moi 2%)
Fauna terestră este reprezentată de un număr de 313 taxoni la care se mai adaugă fauna cavernicolă ce cuprinde încă 273 specii şi subspecii de nevertebrate. 119 specii sunt protejate şi strict protejate. De asemeni se remarcă 29 endemisme şi 45 specii rare.
Flora este reprezentată de un număr de 1086 specii de plante superioare aparţinând la 98 familii din care specii protejate sunt doar în contextul protejării habitatelor.

Acces

Auto: Caransebeş E70, Reşiţa DN58, Anina, Oraviţa sau Bozovici DN 57B, Cărbunari sau Şopotu Nou DJ 571 B, Ciclova Montană sau Ciclova Română DJ571J,PotocDJ571K.
Tren: Anina, Oraviţa.
Aeroport: Timişoara, Caransebeş.
Locuri de cazare în interiorul parcului: Cheile Minişului (Tabăra Valea Minişului 50 locuri), Cheile Minişului (Cabana Cerbul 22 locuri), Cheile Nerei (Cabana Valea Bei 12 locuri), Poiana Roşchii (Cabană Roşchii 40 locuri). Locuri de campare neamenajate: Cheile Nerei (Cabana Valea Bei), Cheile Nerei (Cantonul Darmian), Poiana Roşchii, Poiana Liciovacea (Cantonul Liciovacea).
Locuri de cazare în zona limitrofă parcului: Anina (Hotel Steierdorf 16 locuri), Oraviţa (Hotel Caras 20 locuri), Oraviţa (Cabana Şapte Brazi 10 locuri), Bozovici (Hotel Miniş 22 locuri), Şasea Montană (Pensiunea Nera Land 5 locuri), Şasea Montană (Pensiunea Lazăr Anamaria 5 locuri), Şasea Montană (Pensiunea Dora 7 locuri), Şasea Română (Pensiunea Cheile Nerei 8 locuri).

Restaurante

în localităţile: Anina, Bozovici, Oraviţa

Trasee cicloturistice

S.4.1.4. Traseul Cheile Minişului. Şosea DN57B Anina - Cheile Minişului-Bozovici. Lungime 29km.
S.6.2.1. Traseul Cheile Nerei - Beuşniţa. Şosea DJ571 Sasca Montană-Slatina Nera-intersecţie DJ571 cu DJ571C. Intersecţie-Potoc-Socolari, DJ571C.Potoc(varianta Socolari-Valea Beului)-Podul Beului-Canton Damian, drumuri forestiere DF. Lungime 36km.
S.6.2.2. Traseul Nera.DJ571 Sasca Montana-Ştinăpari-Cărbunari.DJ571B Cărbunari-Şopotu Nou-intersecţie DC44. DC44, intersecţie-Moceriş-Boyovici. Lungime 41 km.
M.5.1.5. Traseul Poneasca. Drum forestier, Canton Berzaviţa - Valea Poneasca - intersecţie DC46. Intersecţie - Valea Minişului, DC46. Lungime 30km.


Trasee de alpinism

Peretele Begul Mare: Creasta Sudică a turnului mare, 2A; Traseul Direct din peretele estic, 5A; Steaua de Munte, 5B; Traseul Comorilor, 5A; Creasta Nordică, 4A; Traseul Speo din tancul nordic, 2B.
Peretele Rolului: Fisura Frontală din turnul cu pinten, 4A; Fisura Pintenului din turnul cu pinten, 4B; Traseul Grănicerului din turnu cu pinten, 4A; Traseul 1 Mai din turnul de mijloc, 2B; Creasta Rolului, 2B; Ultima Muchie, 3A.

Traseu de caiac / rafting

Cheile Nerei (Localitatea Şopotu Nou - Şasea Română) Lungime 22,7km, diferenţă de nivel 45m, debit mediu al râului 6 mc/s.

Scufundări în ape subterane

Lacul Dracului, P. cu Apă din Valea Şuşara, P. Tisiei, P. Ponor- Plopa, P. de la Captare, Izbucul Bigăr.

Zone posibile de vizionare a animalelor sălbatice şi păsărilor

Valea Beiului, Păuleasca, Poiana Liciovacea, Poiana Roşchii, Tisia: lupi, râşi, urşi, cerbi, căprioare, lilieci.

Descarca tabel "Obiective speoturistice"
 
minim width